Start geheel gerenoveerde polikliniek Orthopedie, Chirurgie en KNO in Roosendaal

De nieuwe balie van de polikliniek Orthopedie
De nieuwe balie van de polikliniek Orthopedie
Foto: Bravis Ziekenhuis

De operaties die in het Bravis ziekenhuis worden uitgevoerd zijn na 11 december op een andere wijze verdeeld over de beide locaties.

De planbare operaties vinden zoveel mogelijk plaats in Roosendaal en de acute en complexe operaties in Bergen op Zoom. Door de behandelingen te concentreren wordt de zorg van de patiënt naar een hoger niveau getild.

De twee Bravis-locaties krijgen ieder een eigen identiteit. In Roosendaal worden geplande operaties uitgevoerd met korte herstelperiodes waarvoor mensen niet zolang in het ziekenhuis hoeven te blijven. In Bergen op Zoom liggen patiënten die meer zorg nodig hebben, na soms meer ingrijpende operaties en met een langere herstelperiode. Daardoor zijn er meer bedden nodig en is de complexiteit hoog.

Gelijktijdig worden ook de kinderdagopnames geconcentreerd op locatie Bergen op Zoom waar de afdeling Kind & Jeugd al is gehuisvest. Ook na de herindeling blijven vrijwel alle specialisten hun poliklinische spreekuren op beide hoofdlocaties en in Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen houden.

Orthopedie Kliniek Bravis

Alleen de polikliniek van Orthopedie wordt vrijwel volledig geconcentreerd in Roosendaal. Orthopedie kent diverse subspecialismen en die komen beter tot hun recht als de orthopeden op één locatie zitten. Daarnaast vinden alle geplande operaties van de orthopeden al in Roosendaal plaats.

Voor de patiënten betekent het dat zij sneller geholpen kunnen worden en het traject rondom het stellen van de diagnose en het maken van het behandelplan wordt versneld. Er zullen nog enkele spreekuren worden gehouden op de poliklinieken van Bergen op Zoom en Etten-Leur De specialist zal met de patiënt bespreken of dit kan in het kader van zijn of haar behandeling.

Om de verschuiving naar locatie Roosendaal mogelijk te maken was een grondige renovatie van de afdeling in Roosendaal noodzakelijk. Vanaf 11 december worden de patiënten ontvangen in de geheel gerenoveerde en gemoderniseerde polikliniek in Roosendaal. De polikliniek heeft de beschikking over tien spreek- en onderzoekkamers en vier gipskamers.

Vanaf 11 december gaat Orthopedie ook verder onder de nieuwe naam Bravis Orthopedie Kliniek.

KNO en Chirurgie

Ook de Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Chirurgie nemen hun intrek in de geheel gerenoveerde polikliniek. KNO krijgt in de gerenoveerde polikliniek een derde spreek- en behandelkamer erbij. Bovendien wordt de audiocabine ruimer van opzet. Patiënten die bedlegerig zijn hebben hierdoor ook de mogelijkheid om in de cabine een gehoortest te ondergaan.

Audiometrie-assistenten kunnen mee de cabine in om claustrofobische patiënten gerust te stellen. KNO behoudt zijn eigen gang, zodat mensen met gehoorproblemen zo min mogelijk last hebben van andere patiënten.

Net als bij Orthopedie en KNO zijn de spreek- en behandelkamers van Chirurgie identiek uitgevoerd. Hierdoor zijn de functioneel ingerichte kamers flexibel inzetbaar. De wachtruimte is ruim en comfortabel van opzet. Chirurgie neemt op 18 december haar intrek in de gerenoveerde polikliniek en KNO op 20 december.

Aanmeldzuilen

De patiënten van de Bravis Orthopedie Kliniek, KNO en Chirurgie komen in Roosendaal niet alleen in een splinternieuwe polikliniek, maar maken ook kennis met een nieuwe, vlotte werkwijze. Voordat de patiënt plaatsneemt in de wachtruimte, meldt hij of zij zich bij de aanmeldzuil.

Hiervoor is een geldig Nederlands identiteitsbewijs nodig, zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wie zich via de zuil heeft aangemeld, krijgt te zien bij welke spreek- en behandelkamer kan worden plaatsgenomen. Aanmelden bij de balie is niet meer nodig. Daar kunnen patiënten altijd terecht met vragen of voor het maken van een vervolgafspraak.

Kwaliteit van zorg

Door de verdeling van de operaties en de poliklinische orthopedische zorg over beide locaties moeten sommige patiënten verder reizen. Hoewel het Bravis ziekenhuis begrijpt dat het voor patiënten wennen zal zijn om hun zorg op een andere locatie dan voorheen te ontvangen, is het voor behoud en kwaliteit van zorg een noodzakelijke ontwikkeling.

De kwaliteit van zorg hangt onder andere af van de mate waarin artsen een bepaalde ingreep uitvoeren. Voeren specialisten een bepaalde operatie niet vaak genoeg uit, dan raakt het Bravis ziekenhuis een specialisatie kwijt. Met als gevolg dat deze patiënten niet meer in het Bravis geholpen kunnen worden.

Concentratie van poliklinieken heeft als voordeel dat alle kennis en kunde gebundeld wordt en dat dit voor de patiënt een versnelling betekent.

Voor de medewerkers van de ‘snijdende specialismen’ (operaties) op de klinische afdelingen heeft het geen consequenties. Er gaan geen banen verloren, er vindt wel een verschuiving van locatie plaats.