Waterschap gaat dijken bij Hansweert versterken

Foto:

Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen zijn begonnen met de voorbereidingen op papier voor het versterken van 5 kilometer dijk. De dijk bij Hansweert werd als onvoldoende sterk beoordeeld.

Dit komt volgens het waterschap door de nieuwe veiligheidsnormering die sinds 1 januari 2017 van kracht is geworden. Het traject loopt langs de noordoever van de Westerschelde, tussen de monding van de sluizen bij Hansweert tot aan de Willem Annapolder. Uiterlijk in 2023 moet het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Op dit moment is het waterschap bezig met de voorbereidingen van het project en inventariseert de wensen van belanghebbenden bij de dijkversterking.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma financiert het project en is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Hierin wordt landelijk tot 2028 ruim 1100 kilometer aan primaire dijken binnen meer dan 300 projecten aangepast aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Hiermee is Nederland vanaf 2050 weer beter beschermd tegen overstromingen en de klimaatverandering. Dit gebeurt samen met alle waterschappen en Rijkswaterstaat.

Op donderdag 8 januari was er een informatieavond waarbij Robbert-Jan Lenselink, Robbert de Koning en Alex de Smet uitleg gaven over de mogelijkheden.