KNRM Hansweert 29 keer in actie in 2018

Bijzondere reddingsactie KNRM Hansweert
Foto: KNRM

In 2018 zijn de vrijwilligers van KNRM reddingstation Hansweert 29 maal ingezet voor een reddingsactie of hulpverlening. Dat meldt de KNRM.

Landelijk gezien zijn de 1.300 vrijwilligers 2.500 keer uitgevaren en werden ruim 4.300 mensen gered of geholpen. Een toename van bijna 20% ten opzichte van 2018. Deze landelijke toename is toe te schrijven aan de warme zomer. Voor KNRM Hansweert was het een gemiddeld jaar.

KNRM Hansweert

Evenals voorgaande jaren waren de 20 vrijwilligers van KNRM Hansweert vooral actief voor zeil- en motorjachten in problemen, veelal veroorzaakt door technische mankementen of navigatiefouten. In 2018 werden de vrijwilligers daarnaast opvallend vaak opgeroepen voor waterrecreanten in nood.

Bijzondere reddingsacties

Een zeiljacht kwam in de nacht van zondag 14 april zonder brandstof te zitten. Het anker hield geen stand waardoor het zeiljacht in aanvaring kwam met een boei. De vrijwilligers van KNRM Hansweert brachten het zeiljacht en de 3 opvarenden in veiligheid.

Vrijdagmorgen 20 april brak brand uit aan boord van een motorjacht. De opvarenden lieten het jacht stranden en zochten een veilig heenkomen op een zandplaat. In goede samenwerking met KNRM Breskens en de brandweer konden de opvarenden worden gered en kon de brand worden bestreden.

195 jaar

In 2019 bestaat de KNRM 195 jaar en hoopt zij de 100.000ste donateur te mogen verwelkomen. In de eerste jaren van haar bestaan na 1824 voeren de reddingboten van de KNRM slechts een paar keer per jaar uit en lag de nadruk op het redden van zeelieden. Tegenwoordig tonen de cijfers aan dat de 195-jarige organisatie haar werkveld heeft verbreed met preventie, radio medische adviezen, medische evacuaties, strandbewaking, kusthulpverlening en maritieme dienstverlening.

Reddingswerk

De meest stabiele factor binnen de KNRM zijn de vrijwilligers die het reddingwerk mogelijk maken en de donateurs die ervoor zorgen dat de KNRM als goed doel een zelfstandig opererende hulpverleningsorganisatie kan blijven. Al deze mensen vormen de kern van de KNRM. De 1.300 vrijwillige professionals staan 24/7 paraat en halen hun voldoening uit de dankbaarheid en de blijdschap van mensen die ze uit een noodsituatie redden.