Zonnepark Brabantse Wal moet vierduizend huishoudens van stroom voorzien

Dhr. Melsen overhandigd wethouder Van Agtmaal het plan
Foto: Jan

Woensdagmorgen werd aan de Langeweg in Ossendrecht het plan voor een zonnepanelenpark gepresenteerd.

Agrarisch ondernemers Louis en José Melsen hebben bij de gemeente hun plannen ingediend om ruim 10 hectare van hun bedrijf, waar nu voornamelijk fruitbomen staan, een nieuwe bestemming te geven als zonnepanelenpark met als naam ‘Zonnepark Brabantse Wal’.

Zonnepanelen in plaats van fruitbomen

De boomgaard van de familie Melsen ligt op de kruising van de Langeweg en de Nieuweweg in Ossendrecht. Deze boomgaard, waar momenteel appel- en perenbomen staan, is verouderd en de grond is niet goed geschikt voor andere gewassen. Het plan van de familie Melsen is om op deze 10 hectare een zonnepanelenpark op te zetten, wat goed aansluit bij de visie van de overheid over het verminderen van de CO2 uitstoot en het opwekken van zonne- en windenergie.

De initiatiefnemers, Louis en José Melsen voor hun boomgaard

Voor dit plan is er contact gezocht met Chris Hopmans en Pim Meeuwissen. Beide heren hebben al ervaring met een soortgelijk zonnepanelenpark langs het Schelde Rijn kanaal in Reimerswaal. Chris Hopmans verzorgt bij dit project van de familie Melsen de officiële procedures en de contacten met de gemeente en andere overheden.

Half Woensdrecht van stroom voorzien

Met de energieopbrengst van het geplande zonnepanelenpark zouden 4071 huishoudens van groene energie kunnen worden voorzien. Dit is ongeveer de helft van de huishoudens in de gemeente Woensdrecht !

Kosten en baten

Het aanleggen van een zonnepanelenpark van deze grootte zal zo’n acht tot negen miljoen euro kosten, een investering die na vijftien jaar terugverdient zou moeten zijn. Met een geschatte economische levensduur van vijfentwintig jaar zou het zonnepanelenpark de daarop volgende tien jaar winst gaan opleveren. Het zonnepanelenpark is ontworpen om bestand te zijn tegen zwaar weer, zoals hagelbuien zodat er wat dat betreft geen onverwachte kosten verwacht worden.

Zo zou het er uit kunnen gaan zien, links de Langeweg en onder de de Nieuweweg 

Voor de realisatie van het project zal gebruik moeten worden gemaakt van de regeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie'(SDE). Met de SDE regeling wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren.

De gemeente Woensdrecht

Wethouder Van Agtmaal gaf op locatie, samen met de initiatiefnemers, een toelichting op de plannen. Wethouder Van Agtmaal geeft aan dat hij blij is met dit initiatief, omdat het past bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Woensdrecht. Hij hoopt dat de gemeenteraad en de provincie ook positief tegenover dit idee staan.

De bouw van een dergelijk zonnepanelenpark zal zo’n zes maanden duren en verwacht wordt om eind 2019 met de bouw te kunnen beginnen. Bij het project is ook een infopunt bedacht. Langs de route waar veel fietsers langs komen, zou een bord komen met uitleg over de doelstellingen, de opbrengst en dergelijke.

Omdat er rond het huidige perceel een windsingel staat (aaneengesloten boomaanplanting die de boomgaard moet beschermen tegen harde wind) zal het zonnepanelenpark grotendeels aan het zicht onttrokken zijn zodat het niet opvalt in het landschap van de Brabantse Wal.

article
5067
Zonnepark Brabantse Wal moet vierduizend huishoudens van stroom voorzien
Woensdagmorgen werd aan de Langeweg in Ossendrecht het plan voor een zonnepanelenpark gepresenteerd. Agrarisch ondernemers
https://reimerswaal.nieuws.nl/knipsels/5067/zonnepark-brabantse-wal-moet-vierduizend-huishoudens-stroom-voorzien/
2018-10-19T08:36:55+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/276/2018/10/18003914/20181017_Oss_Zonnepark_001.jpg
Zonnepark Brabantse Wal
Knipsels, Nieuws