Levenskunstenaar Mireille Corsten presenteert Vedic Art

Foto: Jan

Op de maandelijkse thema-avond bij Arsis in Bergen op Zoom presenteerde Mireille Corsten haar werk en de Vedic Art manier van schilderen.

Mireille Corsten vertelt over Vedic Art

Elke maand wordt er bij Arsis Kunst en Sociëteit op een donderdagavond een thema avond gehouden waar één of meer kunstenaars hun werk presenteren of een presentatie geven over een bepaald onderwerp. Deze donderdagavond stond ‘levenskunstenaar’ Mireille Corsten in het middelpunt van de belangstelling met haar presentatie over haar werk, haar manier van werken en de Vedic Art workshops en cursussen die zij onder de naam ‘Amarinde’ geeft.

Mireille Corsten

Als zevende kind van haar ouders werd Mireille in Limburg geboren. Door het werk van haar vader verhuisde de familie in Mireille’s jeugd elke vijf jaar naar een andere plaats in Nederland maar de laatste dertig jaar woont Mireille al weer in de regio Bergen op Zoom.

Tekenen begon samen met een vriendinnetje die erg goed kon tekenen en van haar ouders op tekenles mocht. Helaas zat die tekenles er voor Mireille niet in.
Toch zat het verlangen om zich door middel van tekenen te uiten er bij Mireille toen al in.

Haar ouders hadden al een duidelijke loopbaan voor haar ‘uitgeschilderd’, namelijk werken, trouwen met een goede man en kinderen krijgen en later voor haar ouders zorgen. Als zevende kind in het gezin had zij al geleerd om zich altijd aan te passen. Alles was voor haar bepaald.

De eerste stap op haar eigen weg was toen ze aan de slag ging als interieur adviseur, via een bevriende parketwinkel. Ze merkte dat haar ideeën serieus genomen werden en merkte dat ze niet verlegen hoefde te zijn maar een echt ‘mensen mens’ was.. De echte verandering in haar leven kwam later, toen er een groot drama in haar leven plaats vond. Een nichtje en haar vriend verongelukten bij een verkeersongeluk waarop Mireille haar wereld even stil stond.

Op dat moment kwam de vraag wat nu eigenlijk belangrijk was. Voorspelbaarheid bestond opeens niet meer. Dit moment was zowel een ramp als een zegen want het was een keerpunt in haar leven.

Door gedichten en tekenen uitte Mireille haar gevoel en was het opeens zonneklaar dat uiterlijk helemaal niet belangrijk is maar dat de binnenkant telt.

Ze stopte met de interieurs en begon een nieuwe carrière in de zorg, in de kraamzorg met name, een omgeving waar de mensen het meest ‘natuurlijk’ zijn.

Een kind krijgen doe je als mens en dan gaan alle maskers af en blijft de essentie over. Alle mensen hebben bepaalde gedragspatronen en Mireille is altijd erg geïnteresseerd gewest in de mens achter het gedrag en de oorzaak van bepaald gedrag.

Zeven jaar geleden ronde Mireille haar opleiding af als Kunstzinnig Dynamisch coach in Breda, en leerde ondertussen ‘Verdic Art kennen. Een manier van schilderen waar ze nu zelf mee werkt en ook workshops en cursussen in geeft en die mensen de gelegenheid geeft om zichzelf beter te leren kennen.

Vedic Art

‘Vedic Art is een innerlijke reis naar creativiteit, zelfbewustzijn en levensvreugde’ stelt Mireille op haar website.
Vedic Art is ontwikkeld door de Zweedse kunstenaar Curt Källman die zijn academische schilderkennis en begrippen uit de drieduizend jaar oude Indische Vedische filosofie combineerde tot Vedic Art.

Vedic Art

Vedic Art is gebaseerd op zeventien stappen en is circulair en niet lineair. Vedic Art schilderen doe je uit jezelf en al schilderend ontwikkel je jezelf. Bij Vedic Art is een werk opgebouwd uit lagen en na elke laag begin je weer opnieuw aan de volgende laag zodat de cirkel weer rond is, maar wel met de kennis van de vorige laag.

Het mooie van Vedic Art is dat er geen verwachtingen zijn. Er worden geen eisen gesteld dat een schilderij ‘levensecht’ moet zijn of perfect. Daardoor kan een schilder zichzelf rustig in zijn eigen tempo ontwikkelen, in vrijheid en met plezier in het schilderen.

De presentatie

De presentatie begon heel anders dan gebruikelijk. Niet met een flitsende introductie maar met een stil moment, waarbij iedereen met de ogen dicht naar de rustige muziek luisterde om tot rust te komen, voor de eigenlijke presentatie begon.

Een stil en rustig begin

Nadat Mireille wat over zichzelf en haar loopbaan verteld had, legde ze uit wat Vedic Art is en wat het voor haar betekende, en hoe zij bij het maken van haar schilderijen te werk gaat.

Haar inspiratie haalt ze veel uit de natuur. Dat kan van alles zijn, de ijsbloemen op een bevroren autoruit, een landschap of iets kleins. Zo is een van haar werken geïnspireerd op het Hallerbos onder Brussel, waar de grond onder de bomen begroeid is met een prachtige paarse tapijt van wilde hyacinten.

Een op het Hallerbos bij Brussel geïnspireerd werk

Schilderen volgens de Vedic Art methode is ook intuïtief schilderen. Een schilderij begint als een chaos van kleuren en vormen, totdat er een vorm ontstaat die uitnodigt om uitgewerkt te worden. Een en ander demonstreerde Mireille ook met een tweetal filmpjes waar het ontstaan van een schilderij te zien was.

Beelden uit het filmpje over de ‘geboorte’ van een intuïtief schilderij

Van haar schilderijen heeft Mireille ook een aantal boeken uitgegeven die op een leestafel in de zaal bij Arsis in te zien waren.

Vedic Art boeken door Mireille Corsten

Mireille legde ook uit dat creativiteit en bewustwording bij elkaar horen en dat mensen, door creatief aan de gang te gaan, tot rust en zelfkennis kunnen komen. Bij de Amarinde cursussen en workshop leer je dan ook om te schilderen vanuit je eigen creatieve vermogens. Er zijn geen verwachtingen en je wordt ook niet ‘beoordeeld’.

De presentatie had het aanwezige publiek duidelijk aangesproken. Een van de dames vertelde dat ze er echt ontroerd van was en veel aanwezigen gaven aan echt aangesproken te zijn door Mireille’s verhaal. Na afloop van de presentatie werd er nog een tijd nagepraat met Mireille over de Vedic Art manier van werken.

Er werd nog een tijd nagepraat

Expositie

In de Arsis zaal waren een aantal grote en een paar kleinere schilderijen van Mireille opgehangen,die na afloop van de presentatie, met de zojuist opgedane kennis, bewonderd werden.

Twee heel verschillende werken van Mireille die in de Arsis zaal geëxposeerd werden

Links