Ook Zeeland kan aan de warmtepomp en van het gas af

Docenten Arnold Schuringa en Maurice Rentmeester
Foto: Jan

De warmtepomp komt op als energie- en CO2 zuinig alternatief voor de verwarmingsketel en aan de Nobellaan in Bergen op Zoom worden de installateurs hiervoor opgeleid.

Van het gas af

Na alle problemen met aardbevingen door de gaswinning in Groningen moet de gaswinning daar uiteindelijk gestopt worden. Ook wil de Nederlandse overheid dat Nederland in 2050 ‘energieneutraal’ is. Belangrijk hiervoor is het verminderen van het aardgasverbruik.

In nieuwbouw wordt al enige tijd gebruik gemaakt van zogenaamde stadsverwarming, waarbij restwarmte van bijvoorbeeld industrie gebruikt wordt om woningen te verwarmen. Een andere, steeds vaker gekozen oplossing, is de warmtepomp voor de verwarming van woningen. Nu de overheid heeft gesteld dat Nederland ‘van het gas af moet’ wordt de warmtepomp steeds actueler en naast nieuwbouw komt de warmtepomp nu ook in beeld voor bestaande woningen.

Problemen

Een warmtepomp in een nieuwbouwwoning hoeft, door de woning er vanaf het ontwerp goed voor in te richten, geen probleem te zijn. Speciale radiatoren, vloerverwarming, optimale isolatie en ventilatie maken het inzetten van een warmtepomp voor de verwarming optimaal mogelijk.

Bestaande woningen zijn vaak minder goed geïsoleerd, vloerverwarming is niet altijd mogelijk en er is al een CV-systeem met gewone radiatoren.Tot de komst van de hybride systemen was een warmtepomp in deze situaties nog geen haalbaar alternatief.

Door het plaatsen van dubbele beglazing, het aanbrengen van (extra) dak- en vloerisolatie en het isoleren van spouwmuren is ook een bestaande woning vaak goed te isoleren en door de opkomst van de hybride warmtepomp waarbij de warmtepomp gecombineerd wordt met een cv-ketel wordt ook in bestaande woningen de warmtepomp een goed alternatief voor verwarming.

De techniek

Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en gebruikt dit om de woning te verwarmen via een centrale verwarmingssysteem met radiatoren, convectoren en vloerverwarming. Een warmtepomp werkt met dezelfde techniek als een koelkast, maar dan andersom. Omdat een warmtepomp hiervoor, net als de koelkast, stroom gebruikt voor zijn werking, zal het stroomverbruik oplopen maar, het gasverbruik neemt af.

Door zelf stroom op te wekken met zonnepanelen worden de stroomkosten minder of vallen weg en wordt de CO₂-uitstoot nog lager. Meer informatie over de werking van een warmtepomp is te vinden op de website warmtepompplein.nl.

Installatie en onderhoud

Omdat een warmtepomp een combinatie is van conventionele verwarmingstechniek en koeltechniek is het wel complexer dan een ouderwetse CV-installatie. Om te zorgen dat warmtepomp installaties goed aangesloten, ingeregeld en onderhouden worden is het Ministerie van Economische zaken, in samenwerking met Uneto-VNI, IW Nederland, ROVC technische opleidingen en nog meer instanties en bedrijven ‘Pump Up The heat’ gestart.

Pump Up The Heat

Het doel van Pump Up The Heat is het aanbieden van trainingen voor installateurs op het gebied van warmtepompen. Momenteel zijn er zeven trainingslocaties verspreid over Nederland waar overal dezelfde vakopleiding voor warmtepompen wordt gegeven. Deze trainingen vinden plaats op de praktijklocaties van IW Nederland, waarvan één in Bergen op Zoom aan de Nobellaan 52.

Vrijdag gaven de instructeurs Maurice Rentmeester en Arnold Schuringa les aan een groep ervaren installateurs waarbij een aantal verschillende varianten van een warmtepomp installatie gebruikt werden. Warmtepompen die hun energie uit lucht, bodem of water halen, inclusief de hybride varianten hierop.

Niet alleen de warmtepompen zelf maar ook de verschillende technieken om de warmte af te geven zoals convectors en radiators komen aan bod en vooral ook het goed inregelen van deze complexe installaties.

Een lucht/lucht warmtepomp werkt met een unit die buiten op het dak of aan de muur geplaatst wordt. Een unit die lijkt op een airco unit. Alleen waar een airco unit zijn warmte kwijt moet, moet bij een warmtepomp de warmte juist bewaard worden. Op de leslocatie waren een aantal verschillende systemen aanwezig waar aan gewerkt kon worden.

Ook een hypermoderne computergestuurde hybride installatie, waar zelfs een elektrische verwarmingsunit ingebouwd was, stond op de cursus locatie. Dit systeem bekijkt op een intelligente manier welke vorm van verwarming, gas, electrisch of warmtepomp, het meest efficiënt en goedkoop is en kiest dan zelf welke verwarmingsbron gebruikt wordt. Duidelijk een stuk ingewikkelder techniek dan een gewone CV-ketel.

De toekomst

De ontwikkeling van de warmtepomp gaat steeds verder en met de huidige stand van de techniek is de warmtepomp een goed alternatief voor verwarming van woningen en bedrijven.

Door de stijging van de gasprijs wordt een warmtepomp voor particuliere woningbezitters ook steeds aantrekkelijk. Hoewel de aanschaf een stuk duurder is dan een conventionele CV-installatie wordt dit gecompenseerd door een veel hoger rendement (= minder energiekosten) en vaak ook door subsidies van de overheid. Zeker in combinatie met zonnepanelen wordt een warmtepomp qua kosten steeds interessanter.

Zeker door de huidige ontwikkelingen rond klimaat afspraken, energieprijzen en vermindering van het aardgasverbruik, zal er steeds meer behoefte zijn aan goed opgeleide installateurs voor deze techniek.

Links