Arbeidsmigranten illegaal en gevaarlijk gehuisvest in Reimerswaal

Foto: Pb

In Reimerswaal bleek bij een controle dat arbeidsmigranten illegaal en gevaarlijk gehuisvest zaten.

De gemeente Reimerswaal heeft op 7 september en 20 september 2017 controles uitgevoerd in het kader van huisvesting arbeidsmigranten, in samenwerking met Sociale Recherche, AVIM (vreemdelingenpolitie), ISZW (arbeidsinspectie) en de Belastingdienst. Tijdens deze controles is gebleken dat vijf panden niet voldoen aan de brandveiligheid. Twee panden hebben geen vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Dat zijn de eerste resultaten van controles die binnen de gemeente Reimerswaal hebben plaatsgevonden. Tijdens de integrale controles stonden de kwaliteit, de brandveiligheid en
rechtmatigheid van de huisvesting centraal. Ook richtte de controle zich op het opsporen van valse identiteitspapieren, illegaal verblijf, onderbetaling, fiscale fraude en huisjesmelkerij.

De gemeente vindt vooral de (brand)veiligheid voor de bewoners en een menswaardige huisvesting zeer belangrijk. Nog te vaak wordt er vastgesteld dat arbeidsmigranten slapen en verblijven op
locaties waar de risico’s voor hen erg groot zijn. Vaak zelfs zonder dat ze daar zelf erg in hebben. Soms gaat het daarbij om brandonveilige constructies maar soms ook over overbevolking: te veel mensen in een te kleine woonruimte. Dit kan bij brand tot extra grote problemen leiden. De samenwerkende partijen vinden het belangrijk om die slechte situaties in het belang van de
arbeidsmigranten direct een halt toe te roepen. In totaal heeft de gemeente Reimerswaal 12 locaties gecontroleerd.

  • Op twee adressen ontbreekt een vergunning voor huisvesten van arbeidsmigranten.
  • Op één adres ontbreekt een vergunning voor huisvesten van arbeidsmigranten, waren er overtredingen op het gebied van brandveiligheid en was de huisvesting onvoldoende menswaardig.
  • Op vijf adressen, waarvoor een vergunning is verleend, is de brandveiligheid niet in orde en/of wonen er meer arbeidsmigranten dan is toegestaan op grond van de vergunning.
  • Op één adres, waarvoor een vergunning is verleend, ontbrak een actueel nachtregister en was niet duidelijk hoeveel mensen in het pand verbleven.
  • Op twee adressen wordt de vergunning niet gebruikt omdat de panden niet verhuurd worden aan arbeidsmigranten.
  • Op één adres, waarvoor een vergunning is verleend, was alles in orde.
  • Het onderzoek naar mogelijke uitbuiting loopt nog.

De gemeente Reimerswaal overweegt om in de toekomst meer van dit soort controles uit te voeren. In het najaar zijn nog meer controles gepland, echter zullen deze alleen door toezichthouders van de gemeente
Reimerswaal uitgevoerd worden.