Helft van de volwassen inwoners van Reimerswaal heeft overgewicht

Foto:

Ruim de helft van de volwassen inwoners van de gemeente Reimerswaal heeft overgewicht of zelfs obesitas. Dat blijkt uit cijfers de GGD, de RIVM en het CBS.

Iets minder dan de helft (48 procent) van de mensen tussen de 19 en de 65 jaar oud heeft volgens het onderzoek een normaal gewicht. Onder een normaal gewicht verstaat de GGD een BMI van tussen de 18,5 en de 25. BMI staat voor Body Mass Index en is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Slechts 1,2 procent heeft een BMI van onder de 18,5 en heeft daarmee ondergewicht. Van de mensen met overgewicht (50,8 procent) heeft 11,5 procent ernstig overgwicht ofwel obesitas. Er is dan te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. De cijfers in buurgemeente Woensdrecht zijn op dit gebied een paar procent hoger hoger. Ook verschillen de cijfers niet veel van het landelijke gemiddelde.

De cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en levert informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van 19 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. De cijfers zijn uit te splitsen naar leeftijdsgroep naar gemeente. Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen GGD-en, RIVM en CBS.