De Bevelandse gemeenten werken aan gezamenlijk beleid voor huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Pb

De afgelopen jaren speelden arbeidsmigranten al een prominente rol bij het invullen van vacante arbeidsplaatsen in onder andere Kapelle en Reimerswaal. Door economische groei en uiteenlopende trends en ontwikkelingen stijgt de vraag naar arbeidsmigranten de komende jaren naar verwachting verder. Daarom onderzoeken verschillende gemeenten gezamenlijk de behoefte aan arbeidsmigrantenhuisvesting.

De omvangrijke opgave en het gedeelde belang zijn voor de vijf Bevelandse gemeenten de aanleiding om samen op te trekken. Samen met ruimtelijk-economisch adviesbureau Stec Groep onderzoeken we de komende maanden de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan arbeidsmigranten in de vijf Bevelandse gemeenten: nu en voor de komende jaren.

Het succesvol aantrekken van arbeidsmigranten begint bij voldoende, geschikte huisvesting: kwantitatief, maar zeker ook kwalitatief. Gebrek aan adequate, of slecht ingepaste huisvesting kan nadelige effecten hebben op bijvoorbeeld de leefbaarheid, maar evengoed op het werven van arbeidsmigranten. Daarom bepalen we op basis van het onderzoek de behoefte aan arbeidsmigrantenhuisvesting. Het doel is om op grond van de uitkomsten regionaal beleid op te stellen hoe te voorzien in de verwachte behoefte. Dit is in het belang van het bedrijfsleven, regiogemeenten en de arbeidsmigranten.

Om tot gedegen inzichten te komen en ook de belangen van de Bevelandse bedrijven en detacheerders zo goed mogelijk mee te nemen in dit onderzoek is de inbreng vanuit het bedrijfsleven onontbeerlijk. Binnenkort zullen de bedrijven waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn en detacheerders op De Bevelanden een (digitale) enquête ontvangen. Hoe hoger de respons hoe beter we regionaal beleid kunnen maken.