Onderzoek naar toerisme in Reimerswaal

Toerist
Foto: Pixabay

Het kenniscentrum Kusttoerisme voert in opdracht van de gemeente Reimerswaal een onderzoek uit onder inwoners en ondernemers. Wat vind jij van de recreatiemogelijkhedenin jouw woonplaats?

De gemeente Reimerswaal verkent de mogelijkheden om toerisme en recreatie in de gemeente te stimuleren. Hiervoor worden twee bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers: op 6 september om ideeën te verzamelen en op 11 oktober om alle ideeën concreet uit te werken tot ontwikkelkansen.

Maar niet alleen de ondernemers mogen hun inbreng leveren, ook inwoners van de gemeente worden gevraagd naar hun mening. In een online enquête wordt o.a. gevraagd naar wat men vindt over de huidige recreatiemogelijkheden in de gemeente en hoe men aankijkt tegen het stimuleren van toerisme. De vragenlijst kan worden ingevuld via www.kenniscentrumtoerisme.nl/reimerswaal.

Met de resultaten van de enquête en de uitkomsten van de ondernemersbijeenkomsten, maakt de gemeente nieuw recreatiebeleid.