Kennisbijeenkomsten over koolstofopslag in landbouwbodems

Foto:

In maart organiseert de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) in Zeeland drie kennisbijeenkomsten over het toepassen van bodemmaatregelen voor koolstofopslag in landbouwbodems. Het doel is om de kennis bij de grondgebruiker te vergroten.

Koolstofvastlegging in landbouwbodems
De landbouwsector biedt een groot potentieel voor het opslaan van koolstof in de bodem en daarmee oplossingen voor de gestelde klimaatdoelstellingen. Om dit potentieel te benutten is ZLTO met zes internationale partners uit de Noordzeeregio het project Carbon Farming gestart. De focus van het Nederlandse deel van het project ligt in Zeeland. Daar organiseren we activiteiten zoals demonstraties en kennisbijeenkomsten. In maart staan drie regiobijeenkomsten op de planning, verspreid over Zeeland, over de toepassing van bodemmaatregelen in relatie tot koolstofvastlegging.

Kennis vergroten
Roel Clement, projectleider Carbon Farming bij ZLTO, onderstreept het belang van de kennisbijeenkomsten: ’’Afgelopen winter hebben wij gesprekken gevoerd met verschillende Zeeuwse akkerbouwers. In deze gesprekken kwam meermaals naar voren dat boeren wel bezig zijn met bodemmaatregelen maar de kennis eigenlijk zeer beperkt is. Via een aantal gerichte kennisbijeenkomsten gedurende de driejarige projectperiode willen we de kennis bij de grondgebruiker bijspijkeren.’’

Programma
Op 12 en 14 maart staan drie regiobijeenkomsten op de planning rond het thema Niet Kerende Grondbewerking (NKG). Wat is NKG precies? Wat is hiervoor nodig? En hoe begin je eraan? Deze vragen komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde. Sander Bernaerts van Naturim verzorgt deze bijeenkomsten inhoudelijk. Daarnaast delen deelnemers ervaringen en bezoeken we een perceel van een akkerbouwer die ervaring heeft met NKG.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat is bij de bijeenkomst op 12 maart aanwezig om het belang van dit thema voor Zeeland te onderstrepen. Jo-Annes de Bat: “Het is goed om te zien dat de vruchtbare Zeeuwse grond ook een voedingsbodem biedt voor innovatie en klimaatoplossingen. Het project Carbon Farming past goed bij ons duurzame landbouwbeleid waarbij we de productiefactoren bodem, water en biodiversiteit centraal stellen.”

Over Carbon Farming
Het project Carbon Farming heeft als doel om de voedselketen te vergroenen door het opslaan van koolstof in landbouwbodems te stimuleren. Gedurende drie jaar gaan zeven partners uit Nederland, België, Duitsland en Noorwegen met dit thema aan de slag (ZLTO, Bionext, Innovatiesteunpunt, Inagro, Thünen Institut, 3N Kompetenzzentrum en NLRØ). Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Provincie Zeeland.

Aanmelden
Ga voor meer informatie over het programma, locaties, tijdstippen en aanmelden naar de ZLTO-website.