Regiokiek: Drukte van belang op het land

Foto:

Het is een drukte van belang op de Zeeuwse akkers. Zoals hier, bij Oostdijk.