Archeologie les en excursie met basisschool De Reigersberg

Foto: Leo den Heijer

Maandagmorgen gingen Dicky de Koning en Leo den Heijer met leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Reigersberg op excursie op de slikken bij Rilland.

Archeologie les

De dag begon met een archeologie les door Dicky de Koning met een diapresentatie over wat Archeologie inhoud en Leo den Heijer leverde hier en daar wat extra commentaar omtrent de meest actuele stand van zaken op het slik en aanvullende info over bijvoorbeeld de bouwwijze in de Middeleeuwen.

Samen met de leerlingen en meester Jules werd daarna de inhoud van de speciaal door de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie voor de scholen in Rilland gemaakte leskist bekeken.

Allerlei leuke zaken kwamen uit de kist tevoorschijn, scherf materiaal, wat zou het geweest zijn? Zoals bakpannen met ronde- zowel als aangeknepen steel, grape, Duits Steengoed, en botmateriaal, Rund, (groot bot) Schaap/Geit en Varkenskiezen , Pijpenkoppen met vergrootglas en metalen voorwerpjes.

De leerlingen mochten gebroken potjes aan elkaar plakken met schilders tape, kortom van alles wat er te vinden zou kunnen zijn passeerde de revue.

Excursie

Na de lunch gingen de Dicky en Leo, meester Jules en de leerlingen naar de dijk. Op de dijk vertelde Den Heijer over het oude dorp Rilland wat nu in de vaargeul ligt. Dicky vertelde over de Nol waarop ze stonden en het verhaal van een oude inwoner die in begin 1900 nog de kerktoren van Rilland gezien zou hebben.

De hele groep liep daarna naar het oude fundament wat nu verdwenen is maar waarvan ze de vroegere muren en het keldertje nog op dia gezien hadden. Ook liepen we langs een schuur waarvan de muren nog gedeeltelijk intact zijn en langs de boomgaard. De bomen langs de dijkweg en erover heen naar de kleidijk waar de plaggen nog op liggen.

Via de stortsteenrand ging de groep leerlingen met hun begeleiders met lage eb naar de strekdam en erover heen. Daar waren een aantal mensen van Erfgoed Zeeland onder andere met een metaaldetector bezig. ook was er een werveltje gevonden in de geul.


Het bleef interessant tot het einde want op de weg terug naar de dijk werd er zelfs nog een schoenzool gevonden….

Foto’s en informatie: Leo den Heijer