Vrijwilligers collecteren voor vluchtelingen wereldwijd

Foto: Pb

In de week van 26 tot en met 31 maart collecteren vrijwilligers in Kruiningen en Waarde voor stichting ZOA. Met het thema ‘Sta stil bij vluchtelingen wereldwijd’, vraagt de hulporganisatie aandacht voor de ruim 65 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking.

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om deze mensen te ondersteunen met noodhulp en hen te helpen een nieuwe start te maken.

Hulp ter plekke Nelleke Bruinooge organiseert de collecteweek in Waarde en Kruiningen. Nelleke: ‘Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Zo werkt ZOA bijvoorbeeld met kinderen die lijden onder de burgeroorlog in Jemen, jongeren die gevlucht zijn uit Eritrea en Rohinya-gezinnen in Myanmar. ZOA helpt hen met voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen totdat de mensen weer op eigen kracht verder kunnen.’

Donatie per SMS Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. De collectanten hopen dan ook u aan de deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis, of loopt u de collectant mis? Dan kunt u ook doneren door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig €1,50), of kijk op www.ikwasnietthuis.nl.