Gemeente: uiterlijk panden afgezakt naar bedroevend niveau

Archieffoto
Foto: Vincent

Sommige panden in Reimerswaal zijn qua uiterlijk afgezakt naar een bedroevend niveau, vindt de gemeente. Dwangsommen moeten de oplossing zijn voor verwaarloosde en verpauperde woningen.

De gemeente Reimerswaal heeft in januari 2019 een dwangsom opgelegd voor verwaarloosde en verpauperde woningen aan de Damstraat en Irenestraat in Yerseke. In de gemeente Reimerswaal staan diverse panden met achterstallig onderhoud door bijvoorbeeld leegstand, verwaarloosde tuinen waardoor overlast voor de omgeving of zelfs een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

“Als het uiterlijk van een pand is afgezakt tot een bedroevend niveau, kunnen we nu ook handhaven op basis van de excessenregeling uit de Welstandsnota. Die panden en percelen die er het ergst aan toe zijn, worden het eerst aangeschreven”, meldt de gemeente Reimerswaal. Een dwangsom wordt volgens de woordvoerder alleen ingezet als normaal vragen niet helpt. Eigenaren krijgen een half jaar de tijd om het perceel op te ruimen en de woning te laten voldoen aan de huidige eisen. “De dwangsom wordt alleen gebruikt om de eigenaren te dwingen hun eigendom te onderhouden. Daardoor hopen we dat de bestaande gebouwenvoorraad op voldoende niveau blijft.”